วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562 10:11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดารจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ