วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 11:42

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อดอกไม้สด (สำนักปลัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อดอกไม้สด เพื่อใช้สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ