วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563 11:48

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 รัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ผืน (สำนักปลัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 รัชกาลที่ 10 ขนาด 60x90 จำนวน 10 ผืน สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ