Hot News :
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563 14:00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK 36,000BTU, เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI 36,000BTU (สำนักปลัดเทศบาล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK 36,000BTU รหัสครุภัณฑ์ 420-60-0032 , เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI 36,000BTU รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0013 (สำนักปลัดเทศบาล) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,900 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ