Hot News :
วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 09:18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่านในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า(วีโก้) หมายเลขทะเบียน กจ.๓๑๓๓ อบ. รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ สำนักปลัด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่านในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า(วีโก้) หมายเลขทะเบียน กจ.๓๑๓๓ อบ. รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ สำนักปลัด

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ