Hot News :
วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2563 10:09

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ