วันพุธ, 09 กันยายน 2563 13:58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนาเยีย(สำนักปลัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนาเยีย วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 400 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ