วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564 14:28

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำป้ายโฟมบอร์ดสำนักปลัด 1 รายการ (สำนักปลัด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำป้ายโฟมบอร์ดสำนักปลัด 1 รายการ (สำนักปลัด)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ