วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 15:44

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมแซมตัวอักษรป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย (กองการศึกษา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมแซมตัวอักษรป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย (กองการศึกษา)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ