วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 09:24

ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2562

      ตามที่เทศบาลตำบลนาเยีย สำนักปลัด ได้ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ เทศบาลตำบลนาเยีย  ประจำปีงบประมาณ 2562

ดังนั้น เทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังกล่าว

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาเยีย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ