Hot News :
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561 14:18

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัดยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) ทะเบียน นข-๓๓๑๘

ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์  รถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัดยี่ห้อโตโยต้า  (รถตู้)  ทะเบียน  นข-๓๓๑๘

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ