Hot News :
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561 10:37

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป จำนวน ๓ คัน จำนวน ๔ วัน

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด  ๔๐  ที่นั่งขึ้นไป  จำนวน ๓ คัน  จำนวน ๔  วัน

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ