วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562 15:29

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำกระเช้า ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน ผ-๐๘๙๓ อบ.

ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำกระเช้า ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน  ผ-๐๘๙๓ อบ. 

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ