Hot News :
วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562 15:20

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(สป)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่วัสดุงานก่อสร้าง รายการ น้ำมันเชื้อเพลิง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,936 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ