วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2562 14:04

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง(สป)

 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลนาเยีย ระจำปี 2562 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 750  บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ