วันพุธ, 15 มกราคม 2563 14:52

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทิมา หมู่ที่ ๔, ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบูรพา หมู่ที่ ๓

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทิมา หมู่ที่ ๔, ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบูรพา หมู่ที่ ๓

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ