Hot News :
วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 14:28

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต  ถนนเพชรพัฒนา  หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ