Hot News :
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563 13:38

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ถนนหลังตลาดสดไปวังเกิ้ง หมู่ที่ ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ถนนหลังตลาดสดไปวังเกิ้ง หมู่ที่ ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ