Hot News :
วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 15:14

ประกาศ ชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร โครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ  ชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร  โครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต  ถนนเพชรพัฒนา  หมู่ที่  ๑,๒,๔,๘  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ