Print this page
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 16:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ e-Bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด  ๖  ตัน ๖ ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๗๐ กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ e-Bidding