วันจันทร์, 06 มกราคม 2563 10:41

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเอกสารแนะนำการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเอกสารแนะนำภาษีป้ายประจำปี 2563 ประกาศให้เจ้าของป้ายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ยื่นแบบแสดงภาษีป้าย(ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 ณ กองคลัง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ในวัน เวลาราชการ **การชำระภาษีป้ายจะต้องชำระเป็นประจำทุกปี โดยชำระภายในเดือนมีนาคม ** **ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายคือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) สำหรับป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย**

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ