วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 14:00

การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2562

การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้า โดยนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีส่วนหนึ่งมาพัฒนาท้องถิ่น งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย ออกสำรวจข้อมูลโรงเรือน ร้านค้า หอพัก ห้องเช่า ป้ายและใบอนุญาตต่างๆที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 8 เป็นประจำทุกๆปี ระยะเวลาดำเนินการ  1 - 16 พฤศจิกายน 2561  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ