Hot News :

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 งานพัฒนาชุมชน

วันจันทร์, 12 กันยายน 2565 10:11

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 งานพัฒนาชุมชน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ