วันพุธ, 03 มกราคม 2561 10:42

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยียกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 43 อัตรา ลูกจ้างประจำจำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั้งสิ้น จำนวน 55 อัตรา เนื่องจากเทศบาลตำบลนาเยียมีภารกิจและมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมและมีความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ