Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงาน #วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ส่งความสุขให้เด็กๆ พร้อมกิจกรรมมากมาย และของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ขนม น้ำหวานจากผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ **วันนี้ (14 มกราคม 2566) นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดงานและอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลนาเยีย...

[ 14-01-2566 ] Hits:6

การจัดเวทีประชาคม การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

การจัดเวทีประชาคม การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

[ 12-01-2566 ] Hits:6

เทศบาลตำบลนาเยีย กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 1 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดย นายวิระ สุดใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมี นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา และหัวหน้าส่วนราชการ ...

[ 01-01-2566 ] Hits:6

การประชุมประชาคมโครงการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์(สาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่) หมู่ที่ 2 เพื่อประโยชน์ในราชการและส่วนรวม ณ ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ใช้ประโยนช์ในพื้นที่ดอนเจ้าปู่ ร่วมเวทีประชาคมการขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ โดยมติเสียงส่วนมากเห็นชอบ** หากเทศบาลตำบลนาเยียขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ พื้นที่ส่วนที่ใช้ไปแล้ว 4 ส่วน คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย, ศูนย์ผู้สูงอายุ...

[ 22-11-2565 ] Hits:76

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:285

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:308

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:644

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ