สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศนาเยีย ครั้งที่ 1/2565

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งที่ 1 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การจัดทำยาฆ่าหญ้าอินทรีย์/ยากำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 27 พ.ค. 65 นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้า/ผอ.กอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โดย #เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับ #ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุเทศบาลตำบลราเยียนาเยีย(ศพอส.) นายสมบัติ...

[ 27-05-2565 ] Hits:1

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พิธีเปิดงาน โดยนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานปกครอง ผู้อำนวยการและผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ กำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หมู่บ้าน ผู้นำชมชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.นาเยีย ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกองและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่มาชมการเอ้บังไฟงามและและชมการฟ้อนรำบวงสรวง โดยตัวแทนนางรำจาก พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย...

[ 19-05-2565 ] Hits:1

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาเยีย วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมกันบริเวณอาคารสำนักงาน ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และต่อมาได้ร่วมกันปลูกต้นไม่บริเวณสำนักงานและต่อจากนั้น คณะบริหาร...

[ 24-04-2565 ] Hits:57

เทศบาลตำบลนาเยียจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์2565 สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด

เทศบาลตำบลนาเยียจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์2565 สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2565 ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ 2 ได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน...

[ 13-04-2565 ] Hits:50

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:72

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:104

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:224

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ