Hot News :

นายสมชัย วิสาพรหม

นายกเทศมนตรี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยียรับการประเมินพนักงานครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ

วันที่ 13 มกราคม 2563 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย รับการประเมินพนักงานครูเทศบาล รายครูเข็มขัน พันนวยนนต์ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}202001audit01{/gallery}

[ 13-01-2563 ] Hits:8

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการ ชมรม ห้างร้าน เอกชน หมู่บ้านในพื้นที่ จัดฐานกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ หัวหน้าสำนักปลัด...

[ 11-01-2563 ] Hits:12

เทศบาลตำบลนาเยียมอบขนมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 หน่วยบริการนาเยีย

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยนายเสาร์ วงษ์ศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและนายวิจิตร นีระมนต์ ลูกจ้างประจำ มอบขนมสนันสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 หน่วยบริการนาเยีย ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล {gallery}202001student10{/gallery}

[ 11-01-2563 ] Hits:8

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 79%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ