นายสมชัย วิสาพรหม

นายกเทศมนตรี

ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย

ปลัดเทศบาล

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าสารของเทศราชการ การใช้สื่อต่างๆในการติดต่อสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี นายสมชัย วิสาพรหม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง โดยนายประกอบ มาลีรัตน์ รองนายกฯ และว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาล พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 โดยท่านท้องถิ่นอำเภอนาเยียและรับความรู้การใช้สื่อโซเชียลโดยวิทยากร กศน.อ.นาเยีย {gallery}202009pr{/gallery}

[ 16-09-2563 ] Hits:1

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้คณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้างเหมา ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่านาเจริญ อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี {gallery}202009ethics{/gallery}

[ 15-09-2563 ] Hits:1

รับการประเมินความพร้อมของ อปท. ด้านการจัดการสาธารณสุข ในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับการประเมินความพร้อมของ อปท. ด้านการจัดการสาธารณสุข ในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ผู้นำชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประเมินความพร้อมนี้ {gallery}202009tranferhosp{/gallery}

[ 14-09-2563 ] Hits:1

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 79%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ