Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนมหามงคล ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอนาเยียและเจ้าอาวาสวัด พระสงฆ์จากวัดทั้ง 4 แห่งในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย ในนามผู้จัดโครงการ นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ปะธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล...

[ 12-07-2565 ] Hits:96

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 นายเพทาย พุทธานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาท กับนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมพิธี ทั้งนี้ นักเรียนได้นำพานดอกไม้ไหว้ครูที่ประดับด้วยดอกไม้ต่างๆ และเป็นดอกไม้ที่มีความหมายในการระลึกถึงคุณครู มอบให้กับครูและคณะผู้มาร่วมพิธี และขอขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน...

[ 23-06-2565 ] Hits:17

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งที่ 2 (กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การเลี้ยงไหมอีรี่)

วันที่ 21 มิ.ย. 65 นายเพทาย พุทธานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้า/ผอ.กอง ผอ.รพ.สต.นาเยีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โดย #เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับ #ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุเทศบาลตำบลราเยียนาเยีย(ศพอส.) นายสมบัติ นีระมนต์ ประธาน ศพอส., คณะกรรมการ และ...

[ 21-06-2565 ] Hits:14

โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565

โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทสบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้เกี่ยวกับร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน อาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยมีนายเพทาย พุทธานุ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตำบลนาเยีย ให้แก่ผู้ประกอบการ...

[ 15-06-2565 ] Hits:18

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:110

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:132

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:287

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ