Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2565 ณ ลานกีฬาชั่วคราว(ลานตลาดสดเทศบาล) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ, ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองการศึกษา...

[ 26-08-2565 ] Hits:1

กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 25 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำโดนัทแฟนซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนานาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกฯ หัวหน้าสำนักฯ/ผู้อำนวยการกอง ร่วมพิธีเปิด ** ในกิจกรรมทำโดนัทแฟนซี ได้รับความรู้จากวิทยากร คุณราตรี...

[ 25-08-2565 ] Hits:1

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 ส.ค. 65 นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญาบ้าน หมู่ 2 ประธานชุมชน หัวหน้าสำนักปลัด...

[ 11-08-2565 ] Hits:46

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ครู และผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลนาเยีย เมื่อเวลา 09.00 น. นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีลรับพรจากท่านเจ้าอาวาสวัดป่านาเจริญ ท่านพระอธิการสัญญา อนุตตโร นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย...

[ 11-08-2565 ] Hits:101

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:168

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:203

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:460

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ