นายวิระ สุดใจ

นายกเทศมนตรี

ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย

ปลัดเทศบาล

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2564

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 งานนิติการสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธาน และได้วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม) ให้ความรู้โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน คือผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย {gallery}2021law64{/gallery}

[ 23-07-2564 ] Hits:8

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564

#โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย #จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ได้รับเกียรติจากนายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประประธาน อถล.ทต.นาเยีย พนักงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลงทะเบียนรับต้นไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ที่นา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนต่อไป {gallery}202105tree{/gallery}

[ 21-05-2564 ] Hits:27

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยียครั้งแรก ( 6 พฤษภาคม 2564 ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยียครั้งแรก เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการฯ ก่อนเปิดประชุมสมัย สมัยแรกของปี 2564 วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ชั่วคราว ได้เชิญนายนายอำเภอนาเยีย นายวินิจ เทพนิต กล่าวเปิดการประชุมสภา...

[ 06-05-2564 ] Hits:74

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ