Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 (สำนักปลัด)

วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565 11:30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 (สำนักปลัด)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ