Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รหัสครุภัณฑ์ 410-630929-00005 (สป.)

วันอังคาร, 31 มกราคม 2566 13:49
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รหัสครุภัณฑ์ 410-630929-00005 (สป.)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ