Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสำนักงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สป.)

วันอังคาร, 07 มีนาคม 2566 15:36
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสำนักงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สป.)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ