22 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันอังคาร, 22 มีนาคม 2565 15:36

22 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

และวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ในการเปิดการอบรมนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี ได้นำกล่าวสารจากนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานดับเพลิง และผู้เข้าร่วมอบรม อปพร. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีวิทยากรผู้มีความชำนาญในการฝึกอบรมการป้องกันภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย นายสันติ สารภี เจ้าพนักงานป้องกันฯ หัวหน้าหน่วยฝึกภูฝ้าย และคณะ อบรมให้ความรู้ทั้งในส่วนของทฤษฏีและการปฏิบัติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ