Hot News :

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2565 11:57

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนมหามงคล ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอนาเยียและเจ้าอาวาสวัด พระสงฆ์จากวัดทั้ง 4 แห่งในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย ในนามผู้จัดโครงการ นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ปะธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาเยีย พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รร.ชุมชนบ้านนาเยีย รร.วัดนาเยียวิทยา รร.นาเยียศึกษาฯ ผู้แทนสถานศึกษาและคณะครู นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา และกำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,2,3,4 และ 8 ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา หล่อเทียนมหามงคล ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565 ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป.. ทั้งนี้ ในเวลา 11.00 น. ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เทศบาลตำบลนาเยีย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอันดีงาม บุญเดือนแปด(ฮีตสิบสองคองสิบสี่) และร่วมกันอนุรักษ์การทำเทียนเพื่อถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาตามประเพณีที่มีมาช้านานให้คงอยู่ต่อไป

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ