Hot News :

เทศบาลตำบลนาเยีย Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565 15:00

เทศบาลตำบลนาเยีย Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน มุ่งสร้างการรับรู้ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน เพื่อลดภาวะโลกร้อนควบคู่กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ในนามผู้จัดงาน นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรี ชายแดนน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองทุกกอง พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางธัญญชล ผาสบาย ท้องถิ่นอำเภอนาเยีย ผู้นำหมู่บ้าน ประธานชุมชน ประธาน อถล. หน่วยงานจาก รร.วัดนาเยียวิทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีกลุ่มอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.), อสม. และน้องๆนักเรียนชั้น ม.6 รร.วัดนาเยียวิทยา ร่วมกิจกรรม ณ บ้านนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี เพื่อเป็นการนำร่องและเป็นแบบอย่างในท้องถิ่น ทำกิจกรรมฝังถังขยะเปียก และปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือน และเร่งขยายผลให้พี่น้องประชาชนได้จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

-----------------

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ