Hot News :

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร, 14 มีนาคม 2566 15:20

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรนายเสรี สีหลิ่ง รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม บรรยายและตอบคำถามข้อสงสัย โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ