Hot News :

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 06.00 น. นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและหัวหน้าส่วนข้าราชการในอำเภอนาเยีย ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย โดยนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุข เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อรับความเป็นสิริมงคลตลอดปี ท่านพระครูอรุณธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอนาเยีย คณะสงฆ์ได้เมตตาอำนวยอวยพรแก่พุทธศาสนิกชน และนายยกเทศมนตรี คณะผู้บริหารกล่าวพบปะและอวยพรปีใหม่ 2565 โดยมีพุทธศาสนิกชน ชาวนาเยียเดินทางมารอใส่บาตรพระภิกษุ สามเณร จากทั้ง 4 วัดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาเยียในช่วงเช้า ทั้งนี้ การทำบุญใส่บาตรบริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยทุกคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงพระภิกษุ และสามเณรต่างสวมใส่หน้ากากอนามัย

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายศิลปชัย ประเสริฐศรี และภริยา เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีทำบุญตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานและภริยา ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีลงนามการส่งมอบภารกิจด้านสาธารณสุข(รพ.สต.)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มอบภารกิจด้านสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย) ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กับ เทศบาลตำบลนาเยีย ภายในงานได้รับเกียรติจากนายศิลปะชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีเจ้าคณะอำเภอนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนันตำบลนาเยีย และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พิธีลงนาม ผู้ส่งมอบ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับมอบนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยนายศิลปะชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย นายแพทย์ลิต แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์ สาธารณสุขอำเภอนาเยีย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

วันลอยกระทง๖๔

สืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล #ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๖๔ ณ บริเวณท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้มาลอยกระทง โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่ อปพร. เพื่ออำนวยความสะดวก และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาเยีย ที่อำนวยความสะดวกการจราจร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ท่านผู้นำตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชุม ที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้พี่น้องประชาชนที่มาลอยกระทง

วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลำโดมใหญ่ หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 งานนิติการสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธาน และได้วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม) ให้ความรู้โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน คือผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

      เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย #จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ได้รับเกียรติจากนายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประประธาน อถล.ทต.นาเยีย พนักงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลงทะเบียนรับต้นไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ที่นา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนต่อไป

      เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 เทศมนตรีตำบลนาเยีย นำโดย นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เดินทางเข้าพบ นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร และสมาชิกสภาพเทศบาลตำบลนาเยีย ชุดใหม่

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 3 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ